Shop Mobile More Submit  Join Login
Vuong mau nuong by sinvia Vuong mau nuong by sinvia
có lẽ v́ nàng quá yêu tinh vương
nàng đă chọn con đường rời bỏ thế giới của ḿnh
rời bỏ thiên giới đồng nghĩa với việc rời bỏ sinh mệnh của ḿnh ở thế giới đó
nàng lang thang giữa thiên hà thế giới để chọn 1 nơi để tái sinh
thế giới nàng chon sẽ như thế nào ?nàng ko quan tâm
giờ đây trái tim nàng đă tan vỡ chỉ c̣n đọng lại sự cô đơn bất tận hiện rơ trong đôi mắt vô hồn.
Entry for Tragedy contest of:icondanmei-for-life:
Add a Comment:
 
:iconjaehyehan:
jaehyehan Featured By Owner Oct 24, 2012
Đẹp, đẹp một cách không cưỡng lại được
thích bức này của ss, mỗi bức tranh có một câu chuyện riêng ...
Reply
:iconnatsumi88:
natsumi88 Featured By Owner Feb 20, 2012  Hobbyist General Artist
beautiful!
Reply
:iconangelfire892:
angelfire892 Featured By Owner Dec 22, 2010  Student Traditional Artist
wow this is gorgeous. Beautiful color scheme
Reply
:iconmurcuseo:
Murcuseo Featured By Owner Sep 24, 2010  Hobbyist General Artist
Lovely colours.
Reply
:iconblackxamaryllis:
blackXamaryllis Featured By Owner Sep 23, 2010
This is so refined...
Reply
:iconxvanillaninjax:
xVANILLANINJAx Featured By Owner Jun 20, 2010  Student Traditional Artist
Featured in my journal (::iconxvanillaninjax:
Reply
:icongabbyd70:
gabbyd70 Featured By Owner Jun 20, 2010
:heart: Featured- [link] : )
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Jun 20, 2010  Student General Artist
đẹp lắm
nhin rất khá,đây cũng là bức đầu tiên tớ thấy sin vẽ thân .Cố lên
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Jun 16, 2010
beautiful :D
Reply
:icontenchibaka:
tenchibaka Featured By Owner Jun 16, 2010
lovely
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 16, 2010
Image Size
659 KB
Resolution
1024×724
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,141
Favourites
287 (who?)
Comments
10
Downloads
41

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 License.
×