Shop Mobile More Submit  Join Login
Tu ki by sinvia Tu ki by sinvia
pencil on canson paper
Photoshop
size A4
*****************************
Add a Comment:
 
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Oct 1, 2011  Student Digital Artist
ss tự kỉ thật ấy ạ? E thấy ss thiệt l chăm, mỗi lần liệng qua nh ss l e lại thấy tranh mới, nhn thiệt đ mắt!
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 4, 2011  Hobbyist Artist
lu lu lại tự kỉ 1 lần
by giờ l tự kỉ v ko c wifi
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Oct 4, 2011  Student Digital Artist
Rág ln ss.
E toàn xài 3g, k có nó thì e hi sinh lun!
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 5, 2011  Hobbyist Artist
nhưng m tiếc tiền e h
chẳng dm down thứ j`
thảm
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Oct 5, 2011  Student Digital Artist
Vng, e hỉu mà ss.
m nhạc là 1 ph̀n cục śng, từ lúc đi học đh tới giờ e đã phải nhịn k down nhạc zìa vì tíc tìn, huhu T^T
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 5, 2011  Hobbyist Artist
ss mn down anime cơ>"<
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Oct 5, 2011  Student Digital Artist
Ss mún down anime j z?
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 5, 2011  Hobbyist Artist
hakuouki
Reply
(1 Reply)
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Sep 30, 2011
this's amazing!
I really like the idea of thi picture - and the colours are wonderful:love:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 4, 2011  Hobbyist Artist
thanks you
:love:
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Oct 6, 2011
you're welcome :heart:
Reply
:iconberrya:
Berrya Featured By Owner Sep 28, 2011  Student Traditional Artist
*shock*
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner Sep 27, 2011
it is so pretty
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 4, 2011  Hobbyist Artist
thanks you
:love:
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner Oct 5, 2011
you are welcome :hug:
Reply
:iconquina-chan:
Quina-chan Featured By Owner Sep 26, 2011  Hobbyist
It really looks like it's glowing
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 4, 2011  Hobbyist Artist
thanks you
:love:
Reply
:icondominiqueduong:
DominiqueDuong Featured By Owner Sep 26, 2011  Student General Artist
Wow... So pale and luminous <3 Lovely.
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 4, 2011  Hobbyist Artist
thanks you
:love:
Reply
:iconvetriz:
Vetriz Featured By Owner Sep 26, 2011
The character with wings is really beautiful :)
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Oct 4, 2011  Hobbyist Artist
thanks you
:love:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 26, 2011
Image Size
420 KB
Resolution
800×1130
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,267 (1 today)
Favourites
88 (who?)
Comments
22
Downloads
23

Camera Data

Make
HP
Model
HP Scanjet 2400
Date Taken
Sep 26, 2011, 6:55:13 PM
Software
Adobe Photoshop CS5 Windows
×