Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 22, 2012
Image Size
1.5 MB
Resolution
1000×1426
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,401
Favourites
181 (who?)
Comments
13
Downloads
40

Camera Data

Make
HP
Model
HP Scanjet 2400
Date Taken
Mar 15, 2012, 7:29:15 PM
Software
Adobe Photoshop CS5 Windows
×
My OC : Hong Tu Tu by sinvia My OC : Hong Tu Tu by sinvia
Artwork in March.
***********
watercolor on canson paper
size : A4
Add a Comment:
 
:iconanh1art:
anh1art Featured By Owner Aug 24, 2012
hú hồn
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner May 31, 2012
wonderful:heart:
love the design:love:
Reply
:iconrikatoji:
rikatoji Featured By Owner May 28, 2012
e này chắc là thụ của cái anh 'phúc hắc công' kia rồi! XD

t́nh yêu trên chiến trường bao giờ cũng đẹp nhưng cũng dễ dẫn tới BE lắm ss à!
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner May 29, 2012  Hobbyist Artist
2 người đang thắm thiết bên nhau mà, làm j` có BE
Reply
:iconrikatoji:
rikatoji Featured By Owner May 29, 2012
ờ th́ chiến trường mà ss, máu chảy đầu rơi, tiếng kêu la thảm thiết, đặc biệt đă vậy th́ BE nó mới thú, nó mới ngược! :rofl: :rofl: :rofl:

~~~~~
Chẳng lẽ ss không thích ngược? *rưng rưng*

hai anh ấy đẹp quá đi mất, quả thật e cũng không nỡ xoắn cái kết thúc. Nhưng không ngược không hay, ss ơi!!!!!
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner May 24, 2012
she look so lovely ^^
Reply
:iconkangyufu:
kangyufu Featured By Owner May 24, 2012
ợ .đệp
Reply
:iconwnarya:
wnarya Featured By Owner May 23, 2012  Hobbyist General Artist
Beautiful :love:
Reply
:icondarklywhite:
DarklyWhite Featured By Owner May 23, 2012
What's his/her story?
Reply
:iconkatanahiryuu:
KatanaHiryuu Featured By Owner May 23, 2012
veeery beautiful :D
Reply
Add a Comment: