Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 4, 2011
Image Size
534 KB
Resolution
572×770
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,199
Favourites
130 (who?)
Comments
31
Downloads
60

Camera Data

×
Hunting Goddess -1 by sinvia Hunting Goddess -1 by sinvia
watercolor on canson paper
size A4
***********************
sketch:

Collections :
Add a Comment:
 
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jul 7, 2011  Student Traditional Artist
*Soi soi* Chị phác thẳng lên giấy ạ ;r;
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 7, 2011  Hobbyist Artist
ko
ss phác trên giấy canson luôn ^^
sau đó lên màu
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jul 7, 2011  Student Traditional Artist
Em th́ không dám làm thế :-s Bao giờ em cũng phác lên giấy thường sau mới vẽ lên giấy Canson =w=
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 7, 2011  Hobbyist Artist
1 phần th́ v́ ss lười
1 phần là do cảm thấy thỉnh thoảng buông thả ḿnh một tí th́ cảm xúc sẽ dạt dào hơn^^
ko nên wá g̣ bó bản thân hêhê
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jul 8, 2011  Student Traditional Artist
=))
Tại em thích bản vẽ phải sạch sẽ rơ ràng nên mới làm thế =w=
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 8, 2011  Hobbyist Artist
mỗi người mỗi sở thích nhể^^
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jul 8, 2011  Student Traditional Artist
Vâng XD
Reply
:iconcherrybonnet:
CherryBonnet Featured By Owner Jul 6, 2011
á á ah ah xong rồi kìa...Thích quá ><
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 7, 2011  Hobbyist Artist
chưa xong đâu e>"<
Reply
:iconcherrybonnet:
CherryBonnet Featured By Owner Jul 7, 2011
chưa ạ? Sao lâu thế ss? Mà để thế này cũng đẹp mừ :D
Reply
Add a Comment: