Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 3, 2011
Image Size
481 KB
Resolution
823×594
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,815
Favourites
92 (who?)
Comments
29
Downloads
26
×
Commission: A Japanese girl by sinvia Commission: A Japanese girl by sinvia
this is OC of :iconduckfeetinc:
I hope you love it:love:
*********************
watercolor on canson paper
size: A4
**********************
chú ư : này là một cô gái nhá(đừng có mà nghĩ linh tinh)^^!
Add a Comment:
 
:iconmonochromedestiny:
MonochromeDestiny Featured By Owner Sep 20, 2011  Hobbyist Digital Artist
Beautiful work~ <3 I love the colors! :'D
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Sep 20, 2011  Hobbyist Artist
thanks you:love:
Reply
:iconmonochromedestiny:
MonochromeDestiny Featured By Owner Sep 20, 2011  Hobbyist Digital Artist
Anytime! C:
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Aug 8, 2011
he ḿnh thích gái trai minh bạch cơ ^^:love:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 8, 2011  Hobbyist Artist
tớ thích zai nên khi vẽ gái ngực sẽ lép hô hô:love:
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner Aug 4, 2011  Student
ừ ... một cô gái ....
...
Ss thứ lỗi , em không thể không nghĩ linh tinh :rofl:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Artist
ta đang làm tâm hồn của các cô gái trở nên lệch lạc hô hô hô
Reply
:iconduckfeetinc:
duckfeetinc Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Traditional Artist
amazin : D I am so excited! Thanks soooo much!
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Artist
I'm very glad because you like it :love:
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner Aug 4, 2011
wow it is so pretty ^^
Reply
Add a Comment: