Shop Mobile More Submit  Join Login
Commission: A Japanese girl by sinvia Commission: A Japanese girl by sinvia
this is OC of :iconduckfeetinc:
I hope you love it:love:
*********************
watercolor on canson paper
size: A4
**********************
ch : ny l một c gi nh(đừng c m nghĩ linh tinh)^^!
Add a Comment:
 
:iconmonochromedestiny:
MonochromeDestiny Featured By Owner Sep 20, 2011  Hobbyist Digital Artist
Beautiful work~ <3 I love the colors! :'D
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Sep 20, 2011  Hobbyist Artist
thanks you:love:
Reply
:iconmonochromedestiny:
MonochromeDestiny Featured By Owner Sep 20, 2011  Hobbyist Digital Artist
Anytime! C:
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Aug 8, 2011
he mnh thch gi trai minh bạch cơ ^^:love:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 8, 2011  Hobbyist Artist
tớ thch zai nn khi vẽ gi ngực sẽ lp h h:love:
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner Aug 4, 2011  Student
ừ ... một c gi ....
...
Ss thứ lỗi , em khng thể khng nghĩ linh tinh :rofl:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Artist
ta đang lm tm hồn của cc c gi trở nn lệch lạc h h h
Reply
:iconduckfeetinc:
duckfeetinc Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Traditional Artist
amazin : D I am so excited! Thanks soooo much!
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Artist
I'm very glad because you like it :love:
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner Aug 4, 2011
wow it is so pretty ^^
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Artist
thanks you:love:
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner Aug 5, 2011
you are welcome :hug:
Reply
:iconmegagregar:
megagregar Featured By Owner Aug 4, 2011
Nice job.
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Artist
thanks you:love:
Reply
:iconhikarisaruwatari:
HikariSaruwatari Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist General Artist
Uầy... 1 e thụ r hấp dẫn đag đi vo vng ngắm... *lg lg =w=+* (chuẩn bị sẵn sng lưới jăng, hố bẫy,... blah blah... để bắt ẻ... *rỏ zi, rỏ zi :iconhurrhurrplz:*)
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Artist
uy em ấy l của ta , nng dm bắt em ấy ta bỏ t nng T"T
Reply
:iconhikarisaruwatari:
HikariSaruwatari Featured By Owner Aug 5, 2011  Hobbyist General Artist
Đại tỉ chớ lo, đu cn c đ... :iconhurrhurrplz:
Hay l thế ny ah, ta vs tỉ chia nhau...tỉ hoạt động sng... ta hoạt động về đm... đi bn cng c ẻm... 50/50 tỉ thấy thế no? :iconhurrhurrplz:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 7, 2011  Hobbyist Artist
OK h h:love:
Reply
:iconaki-wabishii:
Aki-Wabishii Featured By Owner Aug 3, 2011  Student Traditional Artist
@@ c gái á~~~~ sao hai lưng ṿy chị :rofl:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 3, 2011  Hobbyist Artist
hai lưng?????
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Aug 3, 2011  Hobbyist Traditional Artist
ni ngực phẳng ấy m =))
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 3, 2011  Hobbyist Artist
th e n giả zai m hự hự*
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Aug 4, 2011  Hobbyist Traditional Artist
=]]
Reply
:iconaki-wabishii:
Aki-Wabishii Featured By Owner Aug 3, 2011  Student Traditional Artist
ṿy là em có quỳn tưởng tượng *á há há há~~~*
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 3, 2011  Hobbyist Artist
th cứ tưởng tượng, chẳng ai cấm đu h h
*thực ra mnh đang cố tnh lm lệch lạc suy nghĩ của người ta*
Reply
:iconaki-wabishii:
Aki-Wabishii Featured By Owner Aug 3, 2011  Student Traditional Artist
cḥc~~ ṭi l̃i quá chị ạ =]]]]]
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 3, 2011  Hobbyist Artist
*chớp mắt tỏ ra ngy thơ*
Reply
:iconayuichi:
ayuICHI Featured By Owner Aug 3, 2011  Hobbyist General Artist
Beautiful.
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Aug 3, 2011  Hobbyist Artist
thanks you:love:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 3, 2011
Image Size
481 KB
Resolution
823×594
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,966
Favourites
90 (who?)
Comments
29
Downloads
27
×