Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 27, 2011
Image Size
530 KB
Resolution
806×569
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,626
Favourites
103 (who?)
Comments
22
Downloads
55

Camera Data

Make
HP
Model
HP Scanjet 2400
Date Taken
Jul 25, 2011, 8:10:39 PM
Software
Adobe Photoshop CS5 Windows
×
Art trade by sinvia Art trade by sinvia
watercolor on canson paper
********************
Art trade with :iconbachphung:

"Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc"
Add a Comment:
 
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Aug 14, 2011  Student
khuôn mặt của bức này có vẻ bi lệch, phần mặt phía bên trái hơi rộng
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Jul 29, 2011
wow, that's really beautiful:heart:
the colours are wonderful:D
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 29, 2011  Hobbyist Artist
thanks you:love:
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Jul 30, 2011
you're welcome :tighthug:
Reply
:iconlenhholi:
LenhHoli Featured By Owner Jul 28, 2011  Hobbyist Digital Artist
cái này được màu đằm thắm đẹp đấy :bounce:, mà h́nh như con trai th́ phải?
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 29, 2011  Hobbyist Artist
ừa con trai:love:
Reply
:iconjkhgkdfjhgdarkj:
jkhgkdfjhgdarkj Featured By Owner Jul 27, 2011  Student Traditional Artist
face cóa đôi chút lệnh hay sao ư ạ
nhg vẫn fav :d
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 28, 2011  Hobbyist Artist
^^!
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner Jul 27, 2011
she is so pretty
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Jul 27, 2011  Hobbyist Artist
thanks you:love:
Reply
Add a Comment: